TIỀN XỬ LÝ ZIRCONIUM

Công nghệ tiền xử lý Zirconium là công nghệ mới để xử lý bề mặt kim loại trước khi sơn phủ thay thế cho công nghệ phốt phát hóa truyền thống.

Các ưu điểm nổi bật của công nghệ mới là:

• Đáp ứng tốt các quy định về môi trường: Công nghệ phủ Zircon thân thiện với môi trường hơn hẳn so với công nghệ phốt phát hóa, giảm lượng nước thải, giảm điện năng tiêu thụ và đủ tiêu chuẩn để xả thải trực tiếp
• Nâng cao chất lượng sản phẩm: công nghệ phủ Zircon giúp chi tiết cần sơn tăng khả năng chống gi, chống ăn mòn tốt hơn hẳn so với công nghệ phốt phát hóa
• Tiết kiệm chi phí hóa chất, chi phí vận hành và bảo dưỡng hơn nhiều so với công nghệ phốt phát hóa

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

CHẤT PHỦ BỀ MẶT

Sử dụng Zirconium hữu cơ phủ lên để tăng khả năng chống gỉ và độ bám dính sơn tốt hơn

CHẤT LÀM SẠCH VÀ CHỐNG GỈ DÙNG CHO ỨNG DỤNG PHUN

 

Chất BÍT KÍN HOÀN THIỆN